Гости

Условия за резервация

Резервация можете да направите по телефон или e-mail.
Потвърдена резервация е действителна след авансов превод 20% по банковата сметка на фирмата:

“ПЕНЕЛОПА БИЛДИНГ” ЕООД
Банка ДСК
IBAN: BG26 STSA 9300 0020 3452 75
BIC/SWIFT: STSABGSF

Email:                                    reserve@penelopepalace.eu

Тел за резервации:   0596 29 980

Мобилен:                  0879 829 980

Анулация на резервацията до 14  дни преди датата на пристигане е безплатна.

Анулация на резервацията от 14 до 7 дни преди датата на пристигане, хотелът има право да задържи сума равна на една нощувка.

Анулация на резервацията по- малко от 7 дни или неявяване, хотелът има право да задържи сума, равна на целия аванс.

Във връза с епидемиологичната обстановка в страната през 2021 г. при анулация свързана със здравословно състояние, независимо от срока й, аванса може да бъде използван до края на годината.

При промяна на резервации с рани записвания – Отстъпките се ЗАПАЗАВАТ

При предсрочно освобождаване- се заплаща целия заявен пакет.