ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ /GDPR/

Администратор „ПЕНЕЛОПА БИЛДИНГ” ЕООД обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:
– Водене на регистър за резервации и плащания по банков път и на място в обекта.
– Водене на регистър на български туристи
– Водене на регистър за чуждестранни туристи

Изискване по чл. 116 от Закона за туризма.


 „ПЕНЕЛОПА БИЛДИНГ” ЕООД  НЕ разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни.
Получатели на данни могат да бъдат държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия като: НАП, НОИ, МФ, МВР и други.

Ръководството, служителите и персонала на АХ “Пенелопа Палас” знаем, че поверителността е важен въпрос. Изготвихме настоящата политика, за да разясним нашите практики относно личните данни, които събираме от гости и посетители, чрез сайта или чрез писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате нашия обект или от други източници.

При всеки контакт или взаймодействие с клиентите си е възможно събиране на лични данни. Ние използваме Вашите лични данни по начини разрешени само от закона за лични данни, включително с цел предоставяне и персонализиране на услугите, които заявявате и очаквате от  АХ“Пенелопа Палас.

Също така може да използваме Вашите данни за разпространение на новини, промоционални материали и материали за различни услуги на АХ“Пенелопа Палас”, и за персонализиране на рекламите и съдържанието, които Ви се предоставят чрез онлайн, имейл, мобилни и визуални реклами, както и на нашия сайт и в нашите профили в социални мрежи в зависимост от посочените от Вас предпочитания за получаване на съобщения.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Ние използваме бисквитки и когато посещавате и използвате уебсайта на комплекс “Пенелопа Палас”, събираме други данни, които не разкриват директно самоличността Ви (псевдонимизация), а използването на сайта от Ваша страна, като например броя на посещенията Ви на нашият сайт. Така ние си запазваме правото да Ви предоставяме имейл, онлайн и мобилни реклами.

 СРОК НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни ще се съхраняват за срокове, определени от законодателството на ЕС на РБългария.

Всеки наш гост, настанен и регистриран в АХ „Пенелопа Палас – гр. Поморие, има право да поиска достъп до личните си данни, коригиране, право на ограничаване на обработването, както  право на възражение срещу условията във връзка с упражняването на тези права.

Личните данни, които предотставя всеки гост на АХ „Пенелопа Палас”, представляват гражданкса индетификация. Те не са от специалните категории лични данни.

Категориите получатели на лични данни са регламентирани в законодателството на ЕС и РБългария и имат достъп в случай и по начин, предвиден в закона.

„ПЕНЕЛОПА БИЛДИНГ” ЕООД гарантира законостобразност, добросъвестност и прозрачност при обработването на личните данни.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

– Клиентът се задължава да опазва материалното имущество на хотелския комплекс. При всяко нерегламентирано действие и нанесени щети на комплекса от страна на клиента, той носи материална отговорност за тях.
– Забранено е пушенето в закритите помещения на територията на целия комплекс.
– Забранено е внасянето на храна и напитки в ресторантите на хотела.
– Забранено е изнасянето на храна от блок масата по време на закуска

– Запитването за определена дата или изпратената оферта към клиента не се считат за резервация и хотелът не се ангажира да запазва каквито и да било помещения и услуги.
– Домашни любимци до 5 кг се допускат в хотелските стаи срещу допълнително заплащане от 10,00 лв./ден.

– Домашни любимци не се допускат на територията на СПА център, вътрешни и външен басейн.
– Домашни любимци не се допускат в ресторанта на хотела. – Гостите с домашни любимци са длъжни да не нарушават комфорта и спокойствието на останалите гости в хотела по време на техния престой.